Ankara 2018 Milli Pul Sergisi “Filatelide Efemera”

FİLATELİ DE EFEMERA’ SERGİSİ 
EFEMERA NEDİR ? * 
‘’Kökeni Yunanca olan “efemera” çoğul bir kelimedir ve “bir günden fazla dayanmayan” manasına gelir, “gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleri” de efemera olarak tanımlanmıştır.
Damgalanmış pullar, posta makbuzları, alındı kartları, havale kağıtları, reklam pulları, posta vinyetleri, gazeteler, dergiler, sinema biletleri, tiyatro programları, el ilanları, afişler, posterler, müzik notaları, çikolata kartları, fes etiketleri, tapu belgeleri, takvimler, kartvizitler, etiketler, kibrit kutuları, kartpostallar, yazlı evraklar, menüler ve hatta tohum zarfları gibi tüketilmek amacıyla üretilmiş olan tüm basılı kağıt parçaları efemera kavramının geçiciliği kapsamında değerlendirilmiştir.
Bahsi geçen bu geçicilik ve önemsizlik her ne kadar üretildiklerinde efemeranın nihai kaderini “çöp” olarak tasvir etmiş olsa da, bu belgelerin tümü günümüzde keşfedilmeyi bekleyen kıymetli ve ait oldukları dönemlerin iktisadi, kültürel, sosyal, siyasi ve teknolojik gelişim ve değişimlerini yansıtan kalıcı ve kayda değer başvuru kaynakları olarak değerlendirilmektedir.’’
* Tanım Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu tanıtım metninden alınmıştır.

TÜRKİYE’DE EFEMERA KOLEKSİYONERLİĞİ FİLATELİDE EFERMERA

2000 li yıllardan itibaren efemera koleksiyonu Dünyada ve Türkiye’de çok yaygınlaşmıştır. Türkiye’de filateli dernekleri bünyesine efemera koleksiyonerleri de üye olmuştur. Milli sergilerde resmi sınıf olan Posta Tarihi 2-c, Açık Sınıf, Kartpostal koleksiyonlarında efemera kullanımına imkan verilmiştir. 2017 den itibaren ‘Efemera’ Dergisi çıkmaya başlamış. Pul koleksiyonlarını da içeren efemera koleksiyonerlerini birer filatelist olarak yönlendirme yönünde TFDF çalışma yapmaktadır.
Filateli Pul Sergilerinde ‘Efemera ‘ sınıfı dünyada henüz çok yeni İngiltere Federasyonu bu konuda karar almış ve İngiliz Posta idaresi ile birlikte yapacağı Milli sergisine bir yarışma sınıfı olarak ‘Efemera’ yı koymuştur. Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ’da bu konuda 2017 den bu yana bu sınıfın açılması için çalışma yapmaktadır.

ANKARA’18 ‘FİLATELİ DE EFEMERA’ SERGİSİ

TFDF Ankara’da yapılacak olan I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu ile birlikte yaklaşık 200 panoluk bir yarışmalı sergi planlamıştır. Bu sergide milli sergilerimizde olan Posta Tarihi (sosyal) , Sosyal Filateli Sınıfı, Kartpostal Sınıfı yanında deneysel efemera sınıfına da yer vereceğiz.
Bu sergi belli maliyeti olan Büyük Milli Sergilerimizden farklı olarak tamamen TFDF patronajında düşük maliyetli bir yapıda planlanmaktadır.
Sergi hakkında bilgi:
.sergi mekanı Ankara Karum İş Merkezidir. 23-29 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
.sergi süresince TFDF ve TFA tarafından filatelik ve efemera üzerine seminerler yapılacaktır.
.İlk defa olarak bu sergi TFDF Patronajında Milli Sergi niteliğinde yapılacaktır.
.tüm derneklere açık olmakla birlikte derneklerden komiser ,jüri ve tresör istenmeyecektir.
. komiser ve jüriler için sergi ulaşım ve konaklama gideri verilmeyecektir bu görevliler Ankara ve İstanbul’da ki üyelerimizden temin edilecektir..
sergi tüzüğü ve başvuru formu TFDF Haber FB sayfası , TFDF resmi internet sitesi ve TFA sitesinde yer alacaktır.

  1. Uluslararası Efemera Çalışmaları

‘’Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü’nün katkılarıyla 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenleneck 1. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, hem ülkemizde şu ana kadar efemerayla alakalı çeşitli alanlarda yapılmış olan faaliyetleri değerlendirecek, hem de yurtiçi ve yurtdışında konuyla ilgili farklı disiplinler bağlamında araştırma ve çalışmalar yapan akademisyen, koleksiyoner, küratör ve uzmanları bir araya getirecek ve efemera çalışmaları kapsamında yöntemli, çözümsel ve tasnif eden bir yaklaşım ortaya koyarak çok disiplinli bir bakış açısı sunacaktır.’’
** Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu tanıtım metninden alınmıştır.

Sergi Tüzüğü

Başvuru Formu