Ankara 2018 Milli Pul Sergisi Tüzüğü

ANKARA 2018 ‘’FİLATELİDE EFEMERA’’SERGİSİ TÜZÜĞÜ

1. YER VE ZAMAN TANIM

ANKARA 2018 ‘’FİLATELİDE EFEMERA’’ SERGİSİ, 23-29NİSAN 2018 tarihleri arasında Ankara Karum İş Merkezi’nde düzenlenecektir. Sergi adı bu metinde kısaca “ANKARA 2018” olarak anılacaktır.

2. ORGANİZASYON VE PATRONAJ

Sergi, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) patronajında, ve KOÇ Üniversitesi Vehbi Koç Vakfı Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) katkılarıyla organize edilecektir. Sergi panoları PTT idaremiz tarafından temin edilecektir. Ankara Sergisi aşağıda belirtilen kurallara göre yapılacaktır: • FIP sergilerindeki Genel Kurallar (GREX) • FIP yarışma sınıfındaki Genel Değerlendirme Kuralları (GREV) • FIP Yarışma sınıfındaki Özel Değerlendirme Kuralları (SREV) • FIP Sergilerindeki Filatelik Literatür ilave kurallar • FEPA Sergilerinde Kabul edilen Kartpostal sınıfı kuralları. • TFDF Sergilerinde Kabul edilen Efemera sınıfı kuralları. •Ankara 2018 Filatelide Efemera Sergisi Özel Kuralları (IREX)

3. KATILIMCILAR

3.1. Sergiye, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin üyeleri ve Organizasyon Komitesi tarafından davet edilen koleksiyonlar katılabilir. Başvuru sahibi aynı zamanda koleksiyonun da sahibi olmak zorundadır.
3.2. Her Yarışmacı sergiye bir koleksiyon ile katılabilecektir. Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde bu kuralı değiştirebilir.
3.3. Koleksiyon sahipleri isterlerse takma adla sergiye katılabilirler. Ancak, bu iştirakçilerin gerçek hüviyetlerinin Organizasyon Komitesi’nce bilinmesi zorunludur.
3.4. FIP Kuralları gereğince, yarışmacılar daha önceki milli sergilerde büyük vermey ve üzeri madalya almışlarsa, istedikleri takdirde 5 panodan 8 panoya çıkabilirler, istekleri doğrultusunda 5 pano da teşhir edebilirler. Ancak 8 panoya çıktıkları takdirde tekrar 5 panoya dönemezler.

4. KATILIM ŞARTLARI

4.1. Başvurular, bu sergi için hazırlanmış başvuru formları ve komiserler aracılığı ile yapılacaktır. Sergilenecek koleksiyonların başlangıç sayfaları, başvuru formuyla birlikte teslim edilecektir.
4.2. Başvuru formları elektronik ortamda veya elle, büyük harfle doldurulacaktır. Başvuru formları en geç 30 Mart 2018 tarihinde sergi genel komiseri vasıtasıyla TFDF Sekreterliğine ulaştırılacaktır.
4.3. Organizasyon Komitesinin, herhangi bir sebep belirtmeksizin başvuruyu kabul etme, reddetme veya pano kısıtlamasına gitme hakkı vardır.
4.4. Başvurularda verilecek bilgiler ve sergi jürisi tarafından yapılacak değerlendirmeler TFDF arşivinde saklanacak, ancak üçüncü şahıslara gösterilmeyecek ve başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

5. KABUL BİLDİRİSİ

5.1 Organizasyon Komitesi, katılımcıların başvurularına ve ayrılan pano adetlerine 5 Nisan 2018 tarihine kadar olumlu veya olumsuz cevabı, sergi komiserleri aracılığıyla e-posta yoluyla bildirecektir.
5.2 Organizasyon Komitesinin kararları kesin olup hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir.

6. KATILIM ÜCRETLERİ

6.1. Literatür ve Tek pano dışı tüm sınıflarda, katılım ücreti pano başına 30 TL’dir.
6.2. Literatür sınıfında, katılım ücreti başvuru başına 50 TL’dir.
6.3. Tek pano sınıfı katılım ücreti 50 TL’dir
6.4. Başvuru ücretleri herhangi bir nedenle iade edilmez.

7. KOLEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASI

7.1. Organizasyon Komitesi, gerekli gördüğü durumlarda koleksiyonların sınıflarında değişiklik yapabilir.
7.2. Sergi kataloğunda sergiye kabul edilmiş tüm başvurulara yer verilecektir. Sergi kataloğu PDF formatında yapılacaktır.

8. SERGİ SINIFLARI

ANKARA 2018 Filatelide Efemera Sergisi’nde aşağıda belirtilmiş sınıflarda koleksiyonlar kabul edilecektir.

8.1. Yarışma Dışı Katılımlar:
8.1.1. Onur Divanı: Uluslararası sergilerde en az bir büyük altın madalya, Balkan sergilerinde “Balkan Büyük Ödülü” veya “Balkan Uluslararası Ödülü”, Ulusal sergilerde “Büyük Onur Ödülü” almış koleksiyonlar bu sınıfta sergilenir.
8.1.2. Organizasyon Komitesi tarafından filatelik bilgi ve görgünün arttırılması amacıyla sergiye davet edilecek koleksiyonlar da bu sınıfta sergilenir.
8.1.3. Jüri Koleksiyonları: Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu tarafından seçilecek olan sergi jürisine ait koleksiyonlar, bu sınıfta sergilenir.

8.2. Yarışma Sınıfları Katılımları:
8.2.1. Onur Sınıfı: Uluslararası sergilerde en az bir altın madalya, Balkan sergilerinde en az bir büyük altın madalya veya en az iki altın madalya, ulusal sergilerde “Büyük Milli Ödül” veya en az iki büyük altın madalya almış olan koleksiyonlar bu sınıfta yarışırlar.
8.2.2. Yarışma Sınıfları:
Sınıf 1-Posta Tarihi 2/c
Sınıf 2-Fiskal
Sınıf 3-Açık Sınıf
Sınıf 4-Kartpostal ve Efemera Sınıfı
Sınıf 5-“Bir Pano” koleksiyonlar, katıldığı sınıfın kuralları ile değerlendirilecektir.
Sınıf 6-Filatelik Literatür 2009 sonrası yayınlanmış dergi, katalog, makale ve kitaplar bu sınıfta yarışırlar. Her yıl çıkan kataloglar ve birden fazla ciltli yayınlar için çıkış yılı sınırlaması yoktur.

9. ANKARA 2018 EFEMERA SERGİSİ JÜRİSİ

9.1.Jüri üyeleri katılımlar tamamlandıktan sonra serginin ihtiyacına göre belirlenecek ve duyurulacaktır.
9.2. Jüri kararları kesin olup bunlara itiraz mümkün değildir.

10. ÖDÜLLER ve MADALYALAR

10.1 Ödüller
Milli Büyük Ödülü – TFDF
Özel Ödül –Vekam (Vehbi Koç Vakafı Ankara Araştırmaları Merkezi)

10.2 Madalyalar
Büyük Altın (95 ve üstü puan)
Altın (90-94 puan)
Büyük Vermey (85-89 puan)
Vermey (80-84 puan)
Büyük Gümüş (75-79 puan)
Gümüş (70-74 puan)
Bronz-Gümüş (65-69 puan)
Bronz (60-64 puan)
Madalyaların tümü değersiz madenden olacaktır.
Ayrıca sergiye her katılan, bir diploma veya katılım belgesi alacaktır.

11. BİR PANO KOLEKSİYONLAR

“Bir Pano” koleksiyonların amacı, yeni koleksiyonerleri yüreklendirmek ve mevcut ileri koleksiyonerlerin de birden fazla panoda gösterilemeyecek konulardaki koleksiyonlarını sergilemelerini sağlamaktır.
11.1 .“Bir Pano” koleksiyonlar FIP koleksiyon sınıflarında (filatelik literatür dışında) bir pano olarak gösterilebilir.
11.2. Konuların bir panoda anlatılabilir büyüklükte olması önemli bir ölçüttür.
11.3. Çeşitli örnekler vermek gerekirse, Osmanlı posta tarihini bir panoda anlatmak mümkün değildir, öte yandan Mudurnu kasabasının posta tarihi bir pano için uygun bir konudur. Daha önce etütleri yapılmış çok uzun bir seri olan Ayyıldız Pullarını bir panoda anlatmak uygun değildir ama 10. Yıl Serisi bir pano için uygundur. Yine başka bir örnek olarak, Osmanlı Ticaret Yaşamı bir pano için uygun değilken, İpek Kozası Ticareti bir pano için uygun bir konudur.
11.4. Bir koleksiyoner daha önce yarışma sınıfında 5 veya daha fazla pano ile gösterdiği koleksiyonunu veya koleksiyonunun içinden malzemeleri aynı başlıkla 1 pano olarak gösteremez.
11.5. “Bir Pano” koleksiyonların değerlendirme ölçütü ait oldukları sınıfa göre yapılır.
11.6. “Bir Pano” koleksiyonlar, aldığı derece ne olursa olsun, Milli Büyük Ödüle aday olamazlar.

12. AÇIK SINIF ÖZEL KURALLARI

12.1. Açık Sınıf: Açık sınıf koleksiyonların amacı FlP’in geleneksel koleksiyonların dışında gördüğü filatelik olmayan malzemelerin de belli bir standart içinde sergilenmesini sağlamaktır. Daha önce FIP tarafından deneysel olarak kabul edilen bu sınıf Jakarta’da 24 Haziran 2012’de yapılan 72. FIP Kongresi kararıyla yarışma sınıfı olarak kabul edilmiştir.
12.1.1. Açık sınıfta koleksiyonerler en az 3, en fazla 8 pano koleksiyonlarını sergileyebilirler. Yani geleneksel koleksiyonların alt limiti olan 5 pano zorunluluğu bu sergi için 3 panodur. FIP kararı ile 5 olan üst pano sınıfı 8 olmuştur. Geçmiş Milli Sergilerde puan olarak 85 ve üstünü alan koleksiyonların 8 pano olarak bu sergiye katılma hakları vardır.
12.1.2. Bir koleksiyoner, yarışma sınıfında daha önce sergilediği koleksiyonunu daha az pano sayısında gösteremez.
12.1.3. Filatelik olmayan malzemenin oranı FIP kurallarında en fazla %50 dir. TFDF bu konuda milli sergilerde FIP kurallarına uymaktadır.
12.1.4. Filatelik olmayan malzemenin ne olduğu tamamen koleksiyonerlerin seçimine ve yaratıcılığına kalmıştır. Ancak malzemelerin orijinal olması gerekli olup fotokopiler kabul edilmeyecektir. (Sosyal tarih malzemeleri, makbuzlar, reklam etiketleri, fotoğraf, telefon kartları, para, faturalar, jeton, kartpostal, bilet, piyango, gazete vs…)
12.1.5. Filatelik olmayan malzemelerin kimyasal madde içermemesi, biyolojik zararı olmaması ve kalınlığın 5 mm’yi geçmemesi gereklidir.
12.1.6. Çift taraflı malzemelerde, orijinal olarak sergilenen taraf esas alınacaktır. Orijinal malzemenin arka yüzü fotokopisi %20 küçültülerek gösterilir.
12.1.7. Konunun önemi bir jüri değerlendirme ölçütü değildir.
12.1.8. Filatelik olmayan malzemenin filatelik malzeme ile nasıl bağlandığı ve kullanıldığı ve kullanımdaki yaratıcılık, özgünlük bir jüri değerlendirme ölçütüdür.
12.1.9. Akraba olmamak şartıyla iki farklı kişi ortak koleksiyon sergileyebilir.
12.1.10. Açık Sınıfta Değerlendirme.

13. KARTPOSTAL SINIFI

13.1. Posta sisteminde taşınan ve posta hizmeti için posta idareleri dışındaki kişi, kurum ve şirketlerin yayınladığı, matbaa baskısı veya foto grafik metotla çoğaltılmış resimli posta kartları, fotokartlar ve yaklaşık kartpostal ebatlarındaki postadan geçmiş fotokartlar ve yaklaşık kartpostal ebatlarındaki postadan geçmiş fotoğrafların sergilenebilmesi amacıyla TFDF ‘ANKARA 2008 MİLLİ PUL SERGİSİ’ de başlayarak deneysel bir yarışma sınıfı açmıştır. Federasyonumuzun 2008 den bu yana deneysel sınıf olarak tüm Milli sergilerde yer verdiği bu sınıf 15 Kasım 2015 ‘de Atina’da yapılan FEPA Kongresinde resmi bir sınıf olarak kabul edilmiştir.
– Bu koleksiyonlar konu, bölgesel, dönemsel, tematik, editöre göre, artiste, baskı tekniğine, kullanım türüne göre veya burada yazılmamış farklı bir şekilde gruplanıp sergilenebilir.
13.2.Kartpostal sınıfına koleksiyonerler en az 1 en fazla 5 pano ile katılabilirler.
– Koleksiyonlara filatelik malzeme konulması zorunluluğu yoktur. Tamamen damgasız kartlardan oluşmuş bir koleksiyon da sergilenebilir.
-Kartpostal koleksiyonlarında oranı % 10’u geçmemek kaydı ile seçilen konuyla ilgili başlıklı zarf, orijinal fotoğraf, konuyla ilgili fatura, reklam ve ilgili malzeme konulabilir.

14. EFEMERA SINIFI

Kısa süreli kullanılan ve kullanım sonunda atılan geçici, basılı veya el yazısı ile oluşturulmuş belgelere Efemera diyoruz. Efemeraların bir filateli sergisinde kullanılabilmesi için filateli sergileri pano/sayfa ebatları ile sınırlı olması, iki boyutta sunulması gerekmektedir.
Örneğin: bir deterjan kutusu veya bir gıda paketi sergilenirken paketin kenarlarından patlatılarak iki boyuta indirilmesi gerekmektedir. Efemera koleksiyonları nasıl düzenlenir: örnek olarak tipoloji, kronoloji, sosyal içerik, baskı yöntemleri veya burada yazılmayan ama mantıksal bir gelişim gösteren bir şekilde düzenlenmelidir.
Piyango biletleri, makbuzlar, ulaşım biletleri, karne, aferin , dergiler gazeteler, her türlü kutu, fotoğraf ,kartpostal, kimlikler etiket, küçük boy posterler, ambalaj malzemeleri , faturalar, imzalı mektuplar ve bunlar gibi malzemeler birer efemeradır.
14.1. Konunun orijinalliği (fikir) bir değerlendirme ölçütü olup, konunun önemi bir jüri değerlendirme ölçütü değildir.
14.2. Efemera Koleksiyonlarında Pul ve Para birer efemera değildir. Filatelik malzemeler %15 i geçmemek kaydı ile kullanılabilir. Başlangıç sayfası ve plan gerekmektedir

 

-Kartpostal sınıfı, madalyaları FEPA’da geçerlidir.
-Efemera Sınıfı koleksiyonlar TFDF’de geçerlidir.
-Aldığı derece ne olursa olsun, Milli Büyük Ödüle aday olamazlar.
– TFDF Büyük Ödülü ve Vehbi Koç Özel Ödülü ne aday olabilirler.
-Özel ödül ve Jüri tebriki alabilirler.
-Madalyalar:
Altın madalya : 90 ve üstü puan
Vermey madalya : 80-89 puan
Gümüş madalya : 70-79 puan
Bronz madalya : 60-69 puan

15. PANOLAR ve EBATLAR
15.1. Sergide her biri şeffaf koruyuculu, yüksekliği 29.5 cm, genişliği ise 24.5 cm’yi geçmeyen 16 föy kapasiteli ve 4 sıralı panolar kullanılacaktır.
15.2. Sergide, yukarıda belirtilen boyutlardan daha büyük sayfalar kabul edilebilir, ancak bunlar standart boyutların katları olmalı ve Organizasyon Komitesine önceden bildirilerek onay alınmalıdır. Föy numaraları tercihen ön yüz, sağ alt köşede olmalıdır.
15.3. Ayrılan pano sayısına ve boyutlarına sığmayan koleksiyonlar sergilenmeyecek ve değerlendirilmeyecektir. Organizasyon Komitesi bu çeşit koleksiyonlardan sorumlu tutulamaz.

16. PANO SINIRLAMASI
Katılımcılar sınıfına ve geçmiş ödüllerine göre 1-8 pano arası olarak başvuracaklardır. Başvuru pano sayısını geçerse, Organizasyon Komitesi FIP kurallarına göre kısıtlama yapacaktır.