23 NİSAN 2020 T.B.M.M AÇILŞI 101. YILDÖNÜMÜ GENÇLİK e- PUL SERGİSİ

Sergi Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Sergi Afişi

1. YER VE ZAMAN:

TFDF Filateli Akademisi “23 Nisan 2021 T.B.M.M AÇILŞI 101. YILDÖNÜMÜ GENÇLİK e-pul SERGİSİ

23 Nisan – 4 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir. Koleksiyonlar bu sergi için hazırlanmış siteye yüklenecektir.

Sergi adı bu metinde kısaca “Ankara 2021 Gençlik e- Pul Sergisi” olarak anılacaktır.

2. ORGANİZASYON

Sergi, TFDF Türk Filateli Akademisi patronajında, organize edilecektir.

3. KURALLAR ve SERGİ KONUSU:

Ankara 2021 Gençlik e- Pul Sergisi aşağıdaki kurallar dikkate alınacaktır.

– TFDF sergilerinde kabul edilen sınıfların genel kurallar,

– Ankara 2021 Gençlik e- Pul Sergisi Özel Kuralları (IREX),

4. KATILIMCILAR

4.1 Ankara 2021 Gençlik e- Pul Sergisi gençlik sınıfı kriterlerine uyan tüm koleksiyonerlere açıktır.

4.2 Sergiye, TFDF’ na bağlı derneklerin üyeleri, TFA üyeleri ve Organizasyon Komitesi

tarafından davet edilen koleksiyonlar katılabilir. Başvuru sahibi aynı zamanda koleksiyonun

da sahibi olmak zorundadır.

4.3 Her koleksiyoner sergiye en fazla 2 koleksiyon ile katılabilecektir. Organizasyon Komitesi

gerekli gördüğü takdirde bu kuralı değiştirebilir.

4.4 Koleksiyon sahipleri isterlerse takma adla sergiye katılabilirler. Ancak, bu iştirakçilerin

gerçek hüviyetlerinin Organizasyon Komitesi’nce bilinmesi zorunludur.

5. KATILIM ŞARTLARI

5.1.Başvurular 28 Şubat 2021 tarihine kadar www.tfdf.org.tr sitesinden.on line olarak alınacaktır.

Tüm koleksiyonlar , en geç 20 Nisan2021 tarihinde kadar üzerinde bu sergi

için özel hazırlanmış siteye yüklenecektir.

5.2 Yükleme işi koleksiyonerlerin kendisi tarafından yapılacaktır. Teknik güçlük çeken

katılımcılar sergi sekretaryasına e mail olarak yollayabilir.

5.3 Tüm föylerin koleksiyon sahipleri tarafından 300 dpi JPG/ PDF olarak

taranması gereklidir.

6. KABUL BİLDİRİSİ

6.13 Organizasyon Komitesinin, herhangi bir sebep belirtmeksizin başvuruyu kabul etme,

reddetme veya kısıtlamaya gitme hakkı vardır.

7. KATILIM ÜCRETLERİ

7.1 Sergi katılımı için ücret almayacaktır.

8. KOLEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASI

8.1 Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü durumlarda koleksiyonların sınıflarında değişiklik

yapabilir.

8.2 Sergi kataloğu elektronik ortamda PDF olarak hazırlanacak sergiye kabul edilmiş tüm

başvurulara yer verilecektir

9. SERGİ SINIFLARI

Ankara 2021 Gençlik e- Pul Sergisi’nde aşağıda belirtilmiş sınıflarda koleksiyonlar kabul edilecektir.

9.1. Gençlik Sınıfı

A (10-15) yaşlar arasındaki koleksiyonerler (1 -3 Pano)

B(16-18) yaşlar arasındaki koleksiyonerler (2-4 Pano)

C (19-21) yaşlar arasındaki koleksiyonerler (3-5 Pano)

9.2. Teşvik Sınıfı : 10 Yaşından küçük olup yarışma sınıfında yer alamayanlar kabul edilecektir. Bu sınıftaki katılımcılara diploma verilecektir

10. ÖDÜLLER DEĞERLENDİRME

10.1 Ödüller: Ankara 2021 Gençlik e- Pul Sergisi TFDF Akredite jürileri tarafından fip kurallarına uygun olarak değerlendirilecektir.

90 puan : Altın Madalya (Sadece “C” yaş grubu sınıfı için)

85 puan : Büyük Vermey madalya

80 puan : Vermey Madalya

75 puan : Büyük Gümüş Madalya

70 puan : Gümüş Madalya

65 puan : Bronz Gümüş Madalya

60 puan : Bronz Madalya

Koleksiyonların değerlendirilmesi neticesinde Jüri tarafından yapılacak oylamayla her yaş grubunun en iyi koleksiyonları seçilecek ve bu koleksiyonlara özel ödüller verilecektir.

Teşvik sınıfından katılan her koleksiyonere de birer pul defteri ve pul maşası verilecektir.

10.2 Jüri:

Jüri Başkanı: Muzaffer Arda ‘dır.

Jüri Sekreteri : Edip Ağaoğulları

Üye : Kaan Ertem

Üye : C. Şükrü Melek

10.3 Akredite e-sergi ilk defa yapılacağından

TFDF Başkanı Ziya Ağaoğulları

TFDF Genel Sekreteri Arman Arıkan

TFA Mehmet Akan sergi ve jüri çalışmalarına gözlemci olarak katılacaktır.

Bu görevlilerin oy verme yetkisi yoktur .

10.4 Tüm katılımcılara e-diploma ve sanal madalya verilecektir.

11. PANOLAR VE EBATLAR

11.1 Sergide yüksekliği 29,5 cm, genişliği ise 24,5 cm’yi geçmeyen 1 pano 16 föy kapasiteli

föyler/sayfalar kullanılacaktır.

11.2 Sergide, yukarıda belirtilen boyutlardan daha büyük sayfalar kabul edilebilir, ancak

bunlar standart boyutların katları olmalı ve Föy numaraları jpg dosyalarına yazılmalıdır.

12. PANO SINIRLAMASI

Bu sergide toplam Pano limiti yoktur. Tüm başvurular

13.GENEL KONULAR

13.1 Sergi sayfasına giriş jüri çalışması süresi dışında tamamen açıktır.

13.2 Sergi organizasyonu uygun görürse sergiyi yurt dışı katılıma da açabilir.

13.3 Yarışmada öncelikle bu yönetmelik, yönetmeliğin yetersiz kaldığı yerlerde ise ilgili TFDF kuralları geçerlidir.

13.4 Sergi Organizasyonu

13.4 Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde bu yönetmelikte değişiklik yapabileceği gibi, yönetmeliğin yorumlanmasından çıkabilecek anlaşmazlıklarda da kararı kendisi verecektir.

14. İLETİŞİM ve GÖREVLİLER

Sergi Sekretaryası :turkfila@gmail.com

Sergi Koordinatörü : Muzaffer Arda

Genel Komiser: Murat İbrahim Çelebi