Tarihçe

Cumhuriyetin ilanından önceki ve sonraki dönemlerde ülkemizde çeşitli defalar filatelik kulüp veya dernek kurma girişimleri olmuştur. 1925 yılında Samsun'da kurulan Türkiye Pul ve Kartpostal Mübadele Kulübü ile 1935 yılında Ankara'da kurulan Türkiye Filatelik Kulübü, nizamnamesi olan ve resmi başvuru yapılarak kurulmuş ilk pul kulüpleridir. Ne yazık ki bu girişimler çok kısa süreli olmuş ve bir süre sonra bu kulüpler kapanmıştır.

1948 yılına gelindiğinde ise İstanbul'da, çok kısıtlı imkanlarla İstanbul Filatelistler Derneği kurulmuş ve uzun yıllar ülkemizin tek filateli derneği olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Öyle ki, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu kurulmadan önce, 1956-1958 arasında Türkiye'yi Milletlerarası Filateli Federasyonu'nda (Federation İnternationale de Philatelie - F.I.P.) İstanbul Filatelistler Derneği temsil etmiştir.

1950'li yılların sonlarında ülkemizde kurulan filateli derneklerinin sayısı 25'i bulmakta idi. Bu dernekleri bir çatı altında toplama ve işbirliği sağlama gereksinimi beraberinde bir Federasyon kurma düşüncesini de getirmiş ve 1962 yılında Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu kurulmuştur.

O tarihten beri Federasyonumuza sırasıyla Orhan BRANDT (Merhum), Tevfik KUYAŞ (Merhum), Salih KUYAŞ (Merhum), N.Cengiz ARSMAN, M.Ziya AĞAOĞULLARI, Mehmet GÜNYELİ ve Mahmut EMİRMAHMUTOĞLU başkanlık etmişlerdir. Yeni dönem başkanımız M.Ziya AĞAOĞULLARI'dır.