Akademi Yıllığı 2018

Akademi yıllığı editörümüz Necati Kazancı’nın paylaşılmak üzere yolladığı yazı ektedir. Desteklerinizi bekliyoruz.

Değerli Filatelistler,
TFDF Filateli Akademimiz, filatelinin gelişmesi ve bilgi birikiminin artması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların önemli bir yanını oluşturan akademimizin ilkini yayımladığı “Akademi Yıllığı 2017” oldu.
Yıllık yayını sizler tarafından büyük beğeni ve takdirle karşılandı. Ortak çabamızın bir sonucu olan bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesi isteği sizler tarafından Akademi yönetiminden talep edilmekte olup ,Akademi yönetimi de talep ve gelen yeni yaklaşımlar doğrultusunda “Yıllığın” bu yılda gerçektirilmesi yönünde karar almıştır.
Ancak bu yıl bazı değişiklikler yapacağız.
Ulusal Serginin Ekim/Kasım aylarında gerçekleşeceği düşüncesi ile yayının sergi sırasında hazır olması kararlaştırılmıştır.
Bu yıl bir yenilik olarak bir yayın kurulu oluşturacak ve akademik yayın süreçlerinde uygulanan “Hakemlik” yöntemi uygulanacaktır.
Gene bu yıl yıllık içinde serbest konular dışında belli bir konuya yönelmiş yazıların yer aldığı bir dosya oluşturulması düşünülmektedir. Bu yıl konunun “Cumhuriyet Filatelisi” olması görüşündeyiz. Dosya konusu ‘’Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Ankara Hükümeti , Ankara ve Cumhuriyet Modernleşmesi ‘’alt başlıklarını de içeriyor.
Tarafımız gelen bir istek ise yazarların iletişim bilgileri ile kısa filatelik geçmişlerinin verilmesi olmuştur. Bu yıl bunu gerçekleştireceğiz. Özgeçmişlerde bir uyum sağlayabilmek için bir örneği kısa süre sonra açıklayacağız.
Diğer bir yenilik olarak, makale konusu olamayacak ancak filatelik bilgi olarak yayınlanması önemli kısa not şeklinde olan yazılara yer vermeyi düşünmekteyiz. Bu yazılar için örnek olarak kataloge olmamış bir damga, ünik bir uygulama vb.
Yazı biçimi ve basılacak malzeme resim vb. ile ilgili bilgileri ayrıca duyuracağız.
Önümüzdeki yıl da katkılarınızı bekliyoruz.