Federasyonumuzun Amacı

 • Türkiye'de mevzuata uygun olarak kurulmuş filateli derneklerinin birbirlerini tanımalarına yardım etmek,
 • Filatelinin teknik ve ekonomik meselelerini incelemek ve bu surette filatelinin gelişmesine imkan sağlamak,
 • Üye filateli derneklerini birlik beraberlik ve uyum içinde tutmak,
 • Posta pullarındaki spekülatif emisyonlar ve sahtecilik konuları ile mücadele etmek,
 • İlginç filatelik haberleri ve yenilikleri duyurmak, bu surette filatelinin ve milli kültürümüzün teşvik ve tanıtılmasını sağlamak,
 • Bütün bu çalışmalarda kamu yararını ön planda tutarak filatelinin bütün yurt sathına yayılması konusunda çaba sarfetmektir.

Federasyonumuzun Faaliyet Alanı

 • Federasyon kendisine bağlı derneklerin (federe derneklerin) iç bünyesindeki bağımsızlıklarını kabul eder ve buna saygı gösterir.
 • Federasyon konusu dışında bir işle meşgul olmaz. Federasyon içinde dini, siyasi, ırk ve mezhep ayrılıkları ile ilgili veya ideolojik maksatlı her türlü faaliyet ve tartışma yapmak yasaktır.
 • Federasyon konusu ile ilgili konularda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü gibi devlet kuruluşları, diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile her türlü irtibatı gerçekleştirir ve işbirliğini yürütür.
 • Federasyon amacını gerçekleştirebilmek için pul sergileri ve yarışmaları, konferanslar, paneller, bilimsel ve sosyal içerikli toplantılar düzenler.
 • Amacına ve tüzüklerine uygun olduğu takdirde üye federe derneklerin her türlü faaliyetlerini destekler, onları himaye eder.
 • Belirli dönemlerde ulusal ve gençlik sergileri ile bölgesel (Balkan ülkeleri gibi) ve uluslararası sergileri düzenler. Üye derneklerin düzenleyeceği sergileri himaye eder.
 • Ulusal, bölgesel ve uluslararası sergilerde Türk filatelisini temsil ve himaye eder. Düzenlediği sergilerde organizasyon komitesi ve jüri üyelerini seçer. Bölgesel ve uluslararası sergi ve yarışmalarda komiser ve jüri olabilecek kişileri Uluslararası Filateli Federasyonu'na (F.I.P.) bildirir, kabulleri halinde komiser ve jüri üyelerini tasdik eder. Komiser ve jüri üyelerinden katıldıkları her sergi sonunda serginin hitam tarihinden itibaren bir ay içinde verilmek üzere komiserlik ve jürilik faaliyetleri, sergiye iştirak etmiş yarışmacıların koleksiyonlarının değerlendirilmesi ve kendi görüş, çalışma ve savunmaları ile ilgili bir rapor ister.
 • Federasyon Uluslararası Filateli Federasyonu'na (F.I.P.) ve bu federasyona bağlı komisyonlara üye teklif eder. Bunların kabulleri halinde üyeliklerini tasdik eder. Temsilci tayin eder. Federasyonu, esasen üyesi bulunduğu F.I.P. ve diğer uluslararası filateli kuruluşları nezdinde Türkiye'yi temsil eder.
 • Federasyon kuracağı alt komisyonlar ile ekspertiz faaliyetinde bulunmayı ve belirli aralıklarla çıkacak bir dergi yayınlamayı amaçlar. Filateli ile ilgili bu derginin tanzim ve hazırlanmasında Federasyon Yönetim Kurulu yetkili olup bu yolda her türlü teşvik ve çabayı gösterir.